?????????????

Loopbaanopstellingen

Een loopbaanopstelling is een methode die in de loopbaancoaching met en zonder inzet van paarden steeds vaker gebruikt wordt om de loopbaanvraag systemisch in kaart te brengen. Gekeken wordt naar de professionaliseringstraject als onderdeel van de systemen waarvan je onderdeel bent en waarin verandering gewenst of noodzakelijk is (bv. bij reorganisaties of outplacement). Het bedrijf, je gezinssituatie en je lichaam zijn systemen die binnen een verandering van werk of thuissituatie van grote invloed zijn en vaak spanning of wrijving opleveren. Wij ondersteunen je graag gedurende deze korte of langere periode in het zoeken naar een nieuwe balans.

Lees meer
Wij mensen zijn net als paarden nu eenmaal gewoontedieren en kuddedieren, die houden van routine, duidelijkheid en overzicht. Zeker als het gaat over veranderingen binnen je werk of privéleven die wenselijk, noodzakelijk of zelfs opgelegd zijn van hogerhand. Maar soms kun je niet anders dan mee veranderen en een nieuwe balans zoeken.

Een loopbaanopstelling kan je hierbij helpen om het ontbrekende inzicht en beweegruimte in je keuzes te zoeken. Met inzet van paarden leggen we in de vraag de disbalans, knelpunten en mogelijke oplossingen bloot, zodat je hierin de keuzes kan maken die effectief zijn om je doel te bereiken. Wat je doel of functie binnen een bedrijf ook is.

Een greep uit de doelen bij loopbaanopstellingen is:

  • het krijgen van helderheid in loopbaan- en leiderschapsvragen
  • het voorbereiden van je loopbaanstappen binnen of buiten het huidige bedrijf
  • het verminderen van interne strijd, spanning of stress (bv. balans privé/werk)
  • het innemen en afgrenzen van een passende plek t.o.v. collega’s en leidinggevenden
  • inzicht krijgen in het oplossen van conflicten en disbalans
  • het verhogen van effectiviteit en werkvreugde
  • het accepteren van verandering of beëindiging van huidig dienstverband

Loopbaanopstellingen kunnen plaatsvinden in een 1-op-1 setting of in een groep met of zonder representanten. Representanten zijn onbekenden die tijdelijk een onderdeel of persoon uit de vraag vertegenwoordigen voor de vraagsteller, zoals je collega, baas, je loopbaan of een ander element. Bij individuele loopbaancoaching werken we zonder representanten, met enkel de paarden aangevuld met levensloos opstellingsmateriaal zoals pionnen. Ervaring met paarden of systemisch werken is niet nodig.

We plaatsen dus geen werkelijke collega’s in de ruimte ten opzichte van elkaar, zoals in een teamcoaching of organisatieopstelling. Twee collega’s of ZZP-ers kunnen wel kiezen om samen na elkaar een losse loopbaanopstelling te doen in de vorm van een duo-coaching.


Reserveren of vragen? Neem contact op via info@mistypaardencoaching.nl of 06-26986099. Bekijk hier onze tarieven of de agenda voor groepsdagen. Je eigen dag of locatie boeken (eventueel met eigen paard) is ook mogelijk.