4 Kinder en Tienercoaching Misty paardencoaching BredaKinder- en tienercoaching

Een rugzak van kinderen of tieners is snel gevuld. Zowel met mooie als minder mooie gebeurtenissen. Als een kind of tiener deze gebeurtenissen geen blijvende plek kan geven, teveel prikkels krijgt of juist teruggetrokken raakt, kan dit uiten in diverse soorten probleemgedrag.  In onze kindercoaching, kindertherapie of (vaardigheids)training zoeken we op speelse wijze met de paarden waar de druk ligt en wat er nodig is om tot rust te komen. Van éénmalige sessie tot (kortdurend of aanvullend) traject.

Lees meer

Het paard is een prachtige buddy en bruggenbouwer waar (zelf)vertrouwen geschaad is en stress, onrust of emoties de overhand nemen. Een paard is een rustgevende, onpartijdige leraar die samen met de systemisch coach het basisvertrouwen in zichzelf en de omgeving (terug) opbouwt. Dit zal ook doorwerken in andere systemen zoals het gezin, school of vriendengroep. De doelen stemmen we vooraf af met de ouders/verzorgers/begeleiders, maar het belang en behoeften van het kind of tiener zijn hierin doorslaggevend.

Doelen voor kinderen en tieners waaraan een paardencoach kan bijdragen 

  • Omgaan met emoties (onzekerheid, angst, verdriet, depressie, teruggetrokken)
  • Grip op stemmingen (hyperactief, overgevoeligheid, afsluiten naar zichzelf of de omgeving)
  • Beter leren samenwerken, contact maken en communiceren binnen het het gezin, school of vriendengroep
  • Rouw of verwerking van verlies, scheiding of andere ingrijpende gebeurtenissen
  • Verslavingsgevoeligheid verminderen in bv. eten, drugs, games of zelfbeschadigend gedrag
  • Probleemgedrag in de omgeving zoals opstandigheid, niet accepteren van gezag, conflictgedrag binnen of buiten het gezin, vandalisme, discriminatie, etc.

Met een nieuwsgrierige, open houding zullen we met inzet van paarden nieuwe ervaringen en vaardigheden uitproberen in door hen zelfgekozen oefeningen naast het paard. Bij de oudere jeugd werken we behalve aan (emotionele) vaardigheid ook op inzichtniveau afhankelijk van hun wens en situatie. Uiteraard worden ouders/verzorgers betrokken, maar de focus blijft op en vanuit de behoefte van het kind. Er is altijd de mogelijkheid voor een aanvullende gezinscoaching. Vanaf 16 jaar mogen tieners op aangepaste wijze aansluiten bij de reguliere familieopstellingsdagen.


Reserveren of vragen? Neem contact op via info@mistypaardencoaching.nl of 06-26986099. Bekijk hier onze tarieven of de agenda voor groepsdagen. Je eigen dag of locatie boeken (eventueel met eigen paard) is ook mogelijk.